a1           szczegól     faktura     powiększenie

a2           szczegól     faktura     powiększenie

a3           szczegól     faktura     powiększenie

a4           szczegól     faktura     powiększenie

a5           szczegól     faktura     powiększenie

a6           szczegól     faktura     powiększenie

a7           szczegól     faktura     powiększenie

a8           szczegól     faktura     powiększenie

a9           szczegól     faktura     powiększenie

a10           szczegól     faktura     powiększenie