Joanna WIERUSZ. Uprawia malarstwo abstrakcyjne (olej, akwarela, rysunek). Urodzona i wykształcona w Polsce, od roku 1962 mieszka we Francji. W Akademli Sztuk Pięknych w Warszawie studiowała poza malarstwem konserwację obrazów. Wnuczka znanego malarza szkoły monachijskiej Alfreda Wierusz-Kowalskiego (1849-1915) i córka malarza Czestawa (1882-1984) jest trzecim pokoleniem artystów-malarzy.

Żadne z dwojga jej dzieci nie kontynuuje tradycji rodzinnej. Córka jest muzyczką, a syn lotnikiem we francuskim lotnictwie.

Głównym tematem poszukiwań malarskich Joanny Wierusz jest śwlatło. Za jego pomocą określa artystka również swój stosunek do świata i podstawowych spraw życia. We wczesniejszych pracach z lat siedemdziesiątych oszczędnie operuje formami niemal architektonicznymi, które swą masą, ciężarem i siłą grawitacji sugerują materialność śwlatła. Ze spiętrzonych form materii, ich zakamarków i jakby czeluści wydobywa sie śwlatło, zawsze tajemnicze, bo pochodzi z głebi obrazu. Czasami jest ono dyskretne i niewielkie, rozjasnia tylko małą powierzchnię, ujawnia bogate barwy, kiedy reszta obrazu pozostaje w gamie brązów, czerni i szarości. Innym razem śwlatło rozlewa sie szerszą falą na powierzchnię obrazu i to zawsze właśnie ono określa relacje przestrzenne. Obrazy z tego okresu cechuje oszczędność form z których sączy sie element mistyczny ze zmysłowoscią materii. Sztuka artystki ulega stałemu rozwojowi, ma na nią także wpływ jej bogaty życiorys i silna osobowość. Malarstwo z późniejszych i ostatnich lat ewoluuje ku coraz większemu rozjasnieniu palety. Obrazy malowane lekkimi dotknięciami pędzla i płytko sugerują dematerializację materii zwartej na rzecz śwlatła, które staje sie dominującym elementem obrazu. Pojawia się również w nich ruch. Ma on charakter wirującej siły, która jakby ze świetlnej pustki, centralnego punktu obrazu, stwarza jakąś nową realność, bliżej nie okresloną, bo jest ona w trakcie stawania się. Paleta malarska staje się barwna, dominuja, błękity i różne ich odcienie, kolory nieba, które sugerują kosmos i nieskończoność. Czasami obrazy nasycone są złocistą zółcią, jakby ciepłem życiodajnego słońca.

Joanna Wierusz pracuje w swej pracowni w Paryżu albo w prowansalskim domu na południu Francji.

17 rue Pelleport, 75020 Paris, FRANCE

Phone: 01-43-61-75-84 or 01-43-44-22-99

email: jwierusz@mvs.net